Jobb i Allbygg - Allbygg
17378
page-template-default,page,page-id-17378,nouveau-core-1.0.6,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive

Jobb i Allbygg

Framoverlent økonomisjef som kan bidra til sunn vekst .

Vi søker økonomisjef som tør å utfordre det etablerte og som vil bidra til ein sunn og sterk vekst av selskapet.

Arbeidsoppgåver:

 • Overordna ansvar for selskapets økonomi, herunder:
 • Budsjetter og prognosar
 • Ansvar for reknskap, lønn mm.
 • Årsavslutning og årsrekneskap
 • Å vere selskapets bindeledd til revisor ifm økonomiske spørsmål og godkjenning av årsoppgjer.
 • Planlegge og ha oversikt over finansiering, investering og skatt.
 • Tett dialog med styre og DL, bidra til vekststrategi.
 • Kontroll forbruk med styre og DL, bidra til god vekststrategi.
 • Fagleg ansvar, leiaroppgåver og noko personalansvar.
 • Reknskapsføring A-Å
 • Klargjering og lønnskjøring
 • Rapportering av resultat til DL
 • Strukturering og systematisering av dokument
 • Kundebehandling pr. telefon og e-post
 • Generelle administrative oppgåver

Ønska kvalifikasjonar:

 • Økonomiutdanning på høgare nivå.
 • Erfaring frå liknande stilling.
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftleg og munnleg.
 • Evne til å leie og administrere.
 • Reknskapsbakgrunn og erfaring frå kontor/administrasjon
 • Stort pluss med tidlegare erfaring frå bransjen
 • Ansvarleg, sjølvgåande og strukturert

Vi tilbyr:

 • Eit triveleg og fagleg kompetent arbeidsmiljø kor alle ansatte føler seg verdsatt og får jobbe med det dei brenn for, med mål om å verdsette og bygge opp den enkeltes positive egenskaper.
 • Eit kreativt miljø med lav terskel for å komme med idear-kor vi alle bidreg til eit positivt arbeidsmiljø.
 • Tett samarbeid med DL og styre, med mogelegheit for å hente fagleg ekstern støtte ved behov.
 • Spanande og varierte arbeidsoppgåver med store utviklingsmogelegheiter og konkurransedyktige betingelsar.
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar.

Om arbeidsgjevaren:

Allbygg leverer entreprenørtjenester av høg kvalitet og er ein profesjonell og påliteleg samarbeidspartnar.  Arbeidet vi utfører er alt frå store totalentrepriser til mindre entrepriser innan betong- og tømmerfag.

Firmaet har ei historie som går attende til 1950-tallet. Med over 60 års fartstid i bransjen har Allbygg med andre ord lange tradisjonar og solid kompetanse. Ikkje minst har vi dyktige og effektive fagfolk som veit kva dei gjer.

Søknadsfrist:

Snarast. Spørsmål til stillinga rettast til Dagleg leiar Allbygg Florø AS Ludvik Solvang, tlf: 91865546 eller Dagleg leiar Allbygg Florø Invest AS Asle Solvang tlf: 91865539

Søknad og CV sendast til post@allbygg.no

Erfarne tømrere søkes i Florø!

 

På grunn av økt oppdragsmengde er vi på jakt etter flere tømrere i vårt team.

Vi søker:

 • Snekker/tømrer med fagbrev

Du har:

 • Førerkort klasse B
 • Stor arbeidskapasitet, er selvstendig, ryddig og har gode samarbeidsevner
 • Representerer bedriften godt og følger bedriftens rutiner
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr deg:

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Florø og omegn. Tiltredelse etter avtale.

 

Ønsker du mer informasjon om denne stillingen, ta kontakt med Ludvik Solvang,

tlf 918 65 546.

 Søknad og cv sendes til post@allbygg.no


 

Lærlinger i tømrer og betongfag.

Allbygg Florø AS søker lærlinger i tømrer og betongfag.

Søknad og vitnemål og sendes til post@allbygg.no.

For spørsmål kontakt  Ludvik Solvang tlf: 91865546

Allbygg er en godkjent lærebedrift og kan tilby opplæring i flere fag.

Våre lærlinger får god oppfølging gjennom Byggopp Sogn og Fjordane.

______________________________________________________________________

 

Allbygg søker prosjektleder og anleggsleder til nye spennende prosjekter i Vestland fylke.

Allbygg er en leverandør av entreprenørtjenester på Vestlandet. Vi utfører alle entrepriseformer. Sentral godkjenning i tiltaksklasse 3. Godkjent opplæringsbedrift. Over 60 års fartstid i bransjen har gjort oss rike på tradisjoner og gitt oss mye god erfaring som kunden vår vil nytte godt av. Allbygg er lokalisert i Florø og Bergen.

På bakgrunn av høy ordrereserve søker vi nye medarbeidere.

Til våre selskap i Bergen og Florø søker vi en ambisiøs prosjektleder og anleggsleder som kan være med å bygge og videreutvikle Allbygg.

Allbygg står foran en spennende og viktig fase der vi satser på utvikling og vekst i Hordaland-Sogn & Fjordane. Den rette kandidaten får mulighet til å delta i ett selskap med høy kompetanse, lagmoral og et stort utviklingspotensial.

Arbeidsoppgaver :

 • Prosjektledelse/prosjektoppfølging i betongentrepriser, hoved og totalentrepriser.
 • Prosjektledelse/prosjektoppfølging innen bygning-konstruksjoner i samferdselsprosjekter.
 • Planlegge og gjennomføre prosesser fra start til slutt. Evaluering av prosesser.
 • Sørge for godt klima-samarbeid mellom alle involverte i prosjektet.
 • Oppfølging av rutiner og systemer
 • Oppfølging og kontroll på HMS, fremdrift, kvalitet og økonomi.
 • Produksjonsplanlegging.
 • Fremdrift planlegging
 • Økonomisk prosjektrapportering.
 • Kontrakt, entreprisestandarder, økonomi og tekniske forskrifter.
 • Delta i prosessen med å videreutvikle Allbygg

Ønskede kvalifikasjoner

 •  Teknisk utdannelse som Ingeniør/Teknisk fagskole/Siviling. Erfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • Gode kunnskaper om HMS og KS
 • Gode kunnskaper om entreprisestandard og byggherreansvar.
 • Erfaring med prosjektering/prosjekteringsledelse.
 • Erfaring med konstruksjoner i samferdsel-prosjekter (Statens vegvesen)
 • Kunnskap om prosesskode 1 og 2 fra Statens Vegvesen.
 • Gode data-kunnskaper (Bygg Office) (BIM verktøy)
 • God tverrfaglig kompetanse
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Personlige egenskaper :

Vi søker en eller to som er engasjert for jobben, har gode samarbeid/koordineringsevner. Er nøyaktig-strukturert, målrettet, resultatorientert og ansvarsbevisst. Er lagspiller. Har stor arbeidskapasitet og som også har evnen til å se andres potensiale. Er tilgjengelig, kreativ og løsningsorientert. God praktisk og teoretisk forståelse.

Vi tilbyr:

Spennende og interessante oppgaver i et arbeidsmiljø med høy kompetanse og lang erfaring. Store utviklingsmuligheter. Konkurransedyktig lønnsbetingelser og pensjonsordning.

Kontaktperson Bergen: Daglig leder Dag Rune Strand

Tlf: 47466550

Søknad og CV sendes til: post.bergen@allbygg.no

Kontaktperson Florø: Daglig leder Ludvik Solvang

Tlf: 91865546

Søknad og CV sendes til: post@allbygg.no

—————————————————————————————————————————

 

Fagarbeidere

Vi har en rekke dyktige fagarbeidere fra forskjellig fag, og er alltid åpne for søknader om du kunne tenke deg å jobbe med oss.
En jobb i Allbygg betyr en variert kvardag, der du kan være med å sette ditt preg på Norges land, med bygg som er skapt for fremtiden.

Vi søker:

 • Snekker/tømrer med norsk fagbrev
 • Betongarbeider/forskalingssnekker

Du har:

 • Førerkort klasse B
 • Stor arbeidskapasitet, er selvstendig, ryddig og har gode samarbeidsevner
 • Representerer bedriften godt og følger bedriftens rutiner
 • Du behersker norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr deg:

 • Varierte og interessante arbeidsoppgaver
 • Ordnede arbeidsforhold
 • Lønn etter avtale

Arbeidssted vil fortrinnsvis være Vestland fylke. Tiltredelse etter avtale.

 

Ønsker du mer informasjon om denne stillingen, ta kontakt med Ludvik Solvang,

tlf 918 65 546.

 Søknad og cv sendes til post@allbygg.no