Allbygg | Boliger til salgs
17830
page-template-default,page,page-id-17830,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-6.3.0,vc_responsive

Boliger til salgs

Vi bygger leiligheter i Kinnvegen

Storeåsen sør

Vi har gleda av å presentere første byggesteg i Storåsen Sør. Dette byggesteget består av 20 leilegheiter fordelt på 4 etasjer med parkering i felles garasjeanlegg. Tilkomst til leilegheitene via heis/trapp. Alle leilegheitene har eigne balkongar.
Tomta er sørvendt og solrik, med Storåsen som nærmaste nabo. Her er det rikt utval av turstiar, også med lys.
Stadig fleire av oss ønskjer å bu enklere. Vi ønskjer å bruke mindre tid på maling, plenklipping og anna vedlikehald.
Storåsen Sør ønskjer deg velkommen til eit enklere liv der du i tillegg bur tett på naturen.

Er du tidleg ute kan du sjølv vere med å velje ut dei innvendige kvalitetane som skal omgje deg når du flyttar inn.
Prosjektet er planlagt over 5 byggersteg. Første byggesteg er denne blokka mot aust.
Det er satt av store uteopphaldsareal i prosjektet. Desse vert opparbeidd med m.a. ballbinge med kunstgras og sykkelbane.
Det er fleire fordelar med å kjøpe nytt vi nemner blant anna:
– Låg dokumentavgift.ein betalar 2,5% dokumentavgift for tomteverdien, ikkje av heile kjøpesummen.
– Fast pris – ein unngår bodrundar noko som gir forutsigbar kjøpesum.
– Låge straumutgifter grunna høg byggteknisk standard (Tek-10).
– Du får vere med å sette ditt preg på di leilegheit i samråd med seljar. Tilpass leilegheita etter ditt behov
– Du unngår uforutsette utgifter på din eigedom i lengre tid
– Du kan nyte fritida utan og måtte tenke på vedlikehald
– Du set sjølv første stiften/skrua i veggen.

Klikk HER for å sjå heile annonsa.

.